Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 8:00 - 15:00
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Savo na plísně - sprej 0,5 l

Savo na plísně - sprej 0,5 l

Tekutý dezinfekční přípravek ve spreji účinně odstraňuje všechny druhy plísní a hub.   NEBEZPEČÍ H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těž... celý popis
Dostupnost
Skladem 3 ks
54,90 Kč
45,37 Kč
bez DPH
Číslo produktu:2847
Výrobce:UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Kompletní specifikace

Tekutý dezinfekční přípravek ve spreji účinně odstraňuje všechny druhy plísní a hub.

 

SAVO Original 1,2 l - SAVO Original 1,2 lSAVO Original 1,2 l - SAVO Original 1,2 l

NEBEZPEČÍ

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Všeobecně:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

Reakce:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

Zboží zařazeno v kategoriích
Kontakty
www.vezemenakup.cz
Zákaznická linka:
Po - Pá 8:00 - 15:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz