Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 8:00 - 15:00
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Fixinela čistící prostředek wc 500 ml

Fixinela čistící prostředek wc 500 ml

Vysoce účinný tekutý čistící prostředek obsahující anorganickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch v potravinářském ... celý popis
Dostupnost
skladem 4 ks
39,00 Kč
32,23 Kč
bez DPH
Číslo produktu:4103
Výrobce:TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Kompletní specifikace

Vysoce účinný tekutý čistící prostředek obsahující anorganickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch v potravinářském průmyslu, k odstraňění vodního kamene a dalších usazenin, k čistění keramických obkladů, van, umyvadel, WC mís, podlah, skel zdravotnických a výrobních zařízení. Fixinela má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

Přípravek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit podle intenzity znečištění několik minut a opláchněte čistou vodou (sprcha, mokrý hadřík). Nepoužívejte na materiály podléhající účinku kyselin.

Složení: 5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farba

 

Výstražné symboly | Envigroup s.r.o.

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. 

 Zboží zařazeno v kategoriích
Kontakty
www.vezemenakup.cz
Zákaznická linka:
Po - Pá 8:00 - 15:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz