Čistič koupelny Fixinela 500 ml | www.vezemenakup.cz
Žádáme všechny zákazníky, aby se před odesláním objednávky ujistili, že nákupy rozvážíme i na jejich adresu a hodnota jejich objednávky dosahuje alespoň minimální výše 500Kč. Děkujeme
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 8:00 - 15:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Čistič koupelny Fixinela 500 ml

Čistič koupelny Fixinela 500 ml

Tekutý čístící prostředek s pěnotvornou funkcí se používá k čištění vodovodních batérií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Prostředek má vysoký č... celý popis
Dostupnost
Skladem
57,10 Kč
47,19 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:3442
Výrobce:TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Kompletní specifikace

Tekutý čístící prostředek s pěnotvornou funkcí se používá k čištění vodovodních batérií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Prostředek má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle se uvolňuje z povrchu, zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu. 

Přípravek nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte působit podle intenzity znečištění a opláchněte čistou vodou.

 

Bezpečnostní tabulky – GHS značení – symboly | HAPPY ENDVýstražné symboly | Envigroup s.r.o.

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. 

 

Zboží zařazeno v kategoriích
Kontakty
www.vezemenakup.cz
Zákaznická linka:
Po - Pá 8:00 - 15:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz